Bovenbouw


De bovenbouw

bovenbouw
Groep 6 t/m 8


Vanaf groep 6 gaan de diverse vakken een andere rol spelen. We werken hier volgens een klassikale groeperingsvorm, waarbij wordt uitgegaan van enkelvoudige groepen en daar waar noodzakelijk een combinatie van twee opeenvolgende groepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Uitgangspunt is dat de kinderen dezelfde basisleerstof krijgen.

In de groepen 6 t/m 8 staan in het lesgeven de drie pijlers van Dalton centraal. De Bevertaak vormt het middelpunt van het dagprogramma, maar er zijn ook momenten dat de groep als geheel les krijgt. De spil van het onderwijs is het bijbrengen van de vaardigheden van taal en rekenen. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar wordt verteld over de leerstof die uw kind dat schooljaar krijgt.

De groepen 6 t/m 8 krijgen 25 uur en 30 minuten per week les.

In groep 6 wordt gestart met topografie. Ook maken de kinderen in deze groep voor het eerst kennis met het maken van huiswerk. De hoeveelheid wordt in elk jaar langzaam iets opgevoerd. Aan technisch lezen wordt nog  t/m groep 7 structureel aandacht gegeven. Vanaf groep 7 wordt, naast de spelling van woorden, ook gestart met werkwoordspelling.  In groep 7 kunnen de kinderen hun verkeersdiploma (theorie en praktijk) halen.