Middenbouw


De middenbouw

middenbouw
Groep 3 t/m 5


Vanaf groep 3 gaan de diverse vakken een andere rol spelen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Uitgangspunt is dat de kinderen dezelfde basisleerstof krijgen. Waar noodzakelijk combineren we twee opeenvolgende groepen; een 3/4 combinatie.

In de groepen 3 t/m 5 staan in het lesgeven de drie pijlers van Dalton centraal. De Bevertaak vormt het middelpunt van het dagprogramma, maar er zijn ook momenten dat de groep als geheel les krijgt. Het leren van lezen, schrijven en rekenen is het voornaamste doel in groep 3. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar krijgen ouders alle informatie over de leerstof.

De groepen 3 en 4 krijgen 23 uur en 30 minuten les per week, voor de groepen 5 is dat 25 uur en 30 minuten per week. Vanaf groep 5 wordt les in de Engelse taal gegeven.