Onderbouw


De onderbouw

De jongste en oudste kleuters zitten op De Bever bij elkaar in de groepen. We weten dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen en stimuleren.

De nadruk ligt bij de jongste kleuters op het wennen. We hebben daarom veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Het zogenoemde dagritmebord is daarbij een goed hulpmiddel.  Op het bord wordt met foto's aangegeven wat de kinderen die dag gaat doen. Hierdoor weet het kind precies wat er gaat gebeuren.

Naarmate de kinderen langer op school zijn, krijgen ze steeds meer te maken met Dalton-elementen in het onderwijs.

Sommige kinderen zitten tweeënhalf à drie jaar in een kleutergroep, afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg.

Een kind moet de tijd gegund worden om in groep 1/2 een stevige basis te leggen voor de rest van de schooltijd. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind daaraan toe is. We volgen daarom nauwlettend de ontwikkeling van uw kind.