Downloads


Handige bestanden om te downloaden:


Oudergids voor basisonderwijs
Tevens kunt u een gids downloaden van het ministerie van Onderwijs. Deze gids geeft u uitgebreide informatie over alles met betrekking tot het basisonderwijs.

Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen.

U kunt dit formulier uitprinten voor het aanvragen van verlof. Inleveren bij de groepsleerkracht.

Informatie over de Cito Entreetoets in groep 7

Protocol 'Schorsen en verwijderen - Stichting OPOD'