Hoe kan ik inschrijven?


Hoe kan ik inschrijven?

Oriënteren op de basisschool  

Alle kinderen zijn leerplichtig vanaf 4 jaar. Het is heel goed om u vooraf goed te oriënteren op de mogelijkheden wat betreft de verschillende soorten scholen. Het is belangrijk om goed te kijken welke school bij u en uw kind past. Niet alle basisscholen zijn hetzelfde.


Schoolkeuze

Belangrijke vragen zijn: Past de werkwijze van de school bij mijn kind?  Welke uitgangspunten hanteert de school? Hoe ziet de school eruit?  Zijn er mogelijkheden voor buitenschoolse opvang? Allemaal aspecten die een rol kunnen spelen bij uw schoolkeuze. Denk er goed over na;  u sluit met de school een samenwerkingsverband voor 8 jaar. Het team van De Bever neemt deze verantwoordelijkheid graag op zich.


Een kijkje nemen op De Bever

We nodigen u van harte uit op De Bever. U kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur van De Bever, Marlou van Lent. Zij zal u de school laten zien en al uw vragen over De Bever en het Daltononderwijs beantwoorden. Na de rondleiding krijgt u het inschrijfformulier mee naar huis.


U kiest voor De Bever ? 

Wanneer u kiest voor De Bever, kunt u het inschrijfformulier ingevuld op school afgeven of opsturen. 

U heeft uw kind ingeschreven op De Bever? 

Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school bericht in welke groep uw kind wordt geplaatst. Vóór de vierde verjaardag zijn er vijf dagen dat uw kind mag komen om alvast te wennen. Meestal went het kind op de laatste vijf ochtenden voordat het vier jaar wordt. Wanneer uw kind in groep 1 start, verwachten wij dat het zindelijk is en ook zelfstandig het toilet kan bezoeken.


Intakegesprek

Het is voor ons heel belangrijk te weten hoe uw kind zich heeft ontwikkeld. Wanneer we dat in beeld hebben, kunnen we beter inspelen op de behoeften van uw kind. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen met u hoe het met uw kind gaat , hoe het zich ontwikkeld heeft , etc.


En dan  ...eindelijk naar school. Uw kind mag echt naar De Bever

Meteen na zijn of haar vierde verjaardag gaat uw kind de hele week naar school. In overleg met ouders kan anders besloten worden. In de periode vlak voor de zomervakantie schrijven we wel nieuwe leerlingen in, maar is het beter dat het kind pas na de zomervakantie daadwerkelijk start.


Geïnteresseerd in een rondleiding en een persoonlijke kennismaking?

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met de directie. Dat kan telefonisch via 078-6213088 of door ons een e-mail te sturen.