Wat gaat mijn kind leren?


Wat gaat mijn kind er leren?

Keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid; de drie pijlers van het Daltononderwijs spelen op onze school een grote rol.


Op OBS De Bever leert uw kind hoe hij of zij respectvol moet omgaan met zowel klasgenootjes en vriendjes, als met de juf of meester.


We vinden de samenwerking met anderen net zo belangrijk als het zelfstandig aan de slag kunnen. Een opdracht van de meester of juf in je eentje of samen uitvoeren zijn twee verschillende leerprocessen. Een  Daltonschool schept ruimte voor beide processen en geeft kinderen de gelegenheid zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.