Wat is mijn rol als ouder?


Wat is mijn rol als ouder?

Wij vinden het heel belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de school van uw kind. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast. Vanuit de school is er dan ook regelmatig contact met ouders. Zo zijn er aan het begin van elk schooljaar informatieavonden in de klas van uw kind en worden ouders regelmatig uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek door de juf of meester. Natuurlijk bent u los van die gesprekken ook welkom met uw vragen en opmerkingen.

We houden u op de hoogte van het wel en wee van uw kind en informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school. We stellen het erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.