Informatie

Onze eigen weg


Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken

Op een Daltonschool besteden we aandacht aan het zelfstandig kunnen werken en aan het samenwerken aan een opdracht. Kinderen zijn uniek en niet elk kind heeft hetzelfde talent.

Talenten
Bij het zelfstandig werken komen de individuele talenten van uw kind naar boven. Bij het samenwerken is uw kind de ene keer een voorbeeld voor een ander, de andere keer zal het een ander als voorbeeld nemen. Dit maakt zowel het zelfstandig werken als het samenwerken uitermate leerzaam. Kinderen kunnen zichzelf op deze manier het best ontplooien. We komen er zo achter waar de talenten van uw kind liggen en waar we nog extra aandacht aan moeten besteden.