Dalton onderwijsWat is Daltononderwijs ?

Een Daltonschool is net als elke andere basisschool een plek waar kinderen kunnen spelen, leren en werken. Kinderen leren er alle basisvaardigheden zoals lezen , rekenen , schrijven en spelling. Niets anders dan op andere scholen.


Waarom dan Daltononderwijs ?Kinderen leren in allerlei opzichten. Ze leren vaardigheden als lezen en schijven, doen kennis op en vormen zich als mens.  Een kind leert ontdekken wat het zelf kan, wat het zelf wil, hoe anderen denken . Ze vormen een eigen mening en leren hoe ze respectvol met anderen omgaan.

Binnen het Daltononderwijs is juist die vorming als mens een heel belangrijk aspect.

 

De drie principes van Dalton
Keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. De werkwijze op Daltonschool De Bever is gericht op deze drie principes.

Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. 


Plannen, zelfstandig werken en samenwerking
Daltononderwijs biedt een heel goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs. Met name het kunnen plannen , het zelfstandig kunnen werken én  goed kunnen samenwerken met anderen, zijn vaardigheden die kinderen in hun verdere leven op school en in de maatschappij heel goed kunnen gebruiken.

Daltoncertificaat
Sinds oktober 2008 is OBS De Bever officieel een Daltonschool. Na een visitatie van de Nederlandse Daltonvereniging heeft de school  het officiële Daltoncertificaat gekregen. In november 2013 is de school opnieuw bezocht en is de Daltonlicentie weer voor vijf jaar verlengd.

Via de speciale Daltonnieuwsbrieven houden we ouders op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Regels
Eén van de hoofdprincipes van het Daltononderwijs is het goed omgaan met elkaar. Een hulpmiddel hierbij is het gebruik van regels. Wij als Bever gaan ervan uit dat regels het best werken al ze het positieve gedrag benadrukken. Dit schooljaar werken we met de volgende 10 regels:

 

1. Ben je aardig tegen iedereen, dan heb je veel vrienden om je heen.
2. Er is er één die praat zodat je elkaar verstaat.
3. Gaan wij samen over straat, dan zorgen we dat ‘t netjes gaat. 
4. Nu laten we merken hoe goed we kunnen samenwerken. 
5. Wees zuinig op het materiaal: het is tenslotte van ons allemaal.
6. Werk netjes, neem de tijd, het is geen wedstrijd.
7. Iedereen voelt zich op z'n best als er niemand wordt gepest.
8. Wandelen in de gang. dat weten we allang.
9. Een Beverknul of Bevermeid komt gewoon op tijd.
10. Wees altijd netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft.

De regel wordt 1 maal per 14 dagen gewisseld en is te vinden op de nieuwsbrief, in de groepen, bij de ingang van de gebouwen en op de taak.

In onze Dalton Nieuwsbrief leest u over de recente ontwikkelingen bij ons op school. 

Op de site van de Nederlandse Dalton Vereniging vindt u meer informatie, waaronder ook onderstaand filmpje over Dalton onderwijs.

Dalton Onderwijs Film