Samenwerking ouders en school


Samenwerking ouders en school


Samen komen we verder

Het contact tussen ouders en school is heel erg belangrijk. Samen staan we voor een prachtige taak: zorgen dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Zowel de ouders als de school spelen daarin een heel belangrijke rol. Uw kind is voor ons en voor u heel belangrijk. Uw kind moet zich prettig voelen; thuis en op school. Wij zullen u natuurlijk goed op de hoogte houden van hoe met uw kind op school gaat, maar vragen u ook ons op de hoogte te houden van het gedrag en de ontwikkelingen thuis. Allerlei omstandigheden kunnen de emotie en het gedrag van uw kind beïnvloeden, wat uiteindelijk weer zichtbaar is in het leerproces.

Als er toch iets is, kunt u altijd contact opnemen of even langskomen. Afhankelijk van het onderwerp kunt u de directeur, een van de leerkrachten of de maatschappelijk werker benaderen. Daar waar wij kunnen, zullen we u proberen te helpen of bij te staan.


Afwezigheid leerling

Wanneer uw kind ziek is of afwezig is, geef dit voor 8:30 uur door. Wanneer uw kind, zonder melding, niet op school is aangekomen, nemen wij contact met u op.